Binnen de onderwijssector zijn de laatste jaren de nodige onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken van vroegtijdig schooluitval van jongeren. Er wordt veel óver jongeren gepraat, maar niet mét jongeren. In het project Je Weet Zelluf laten Rotterdamse jongeren hun mening over, ervaringen met en visie op het (VMBO en MBO) onderwijs op creatieve manieren horen en zien. Vanuit persoonlijke ervaringen komen we tot een advies over hoe zij denken dat schooluitval voorkomen kan worden. Via fotografie, spoken word, iconen en graffity laten de jongeren zien wie ze zijn, wat hun toekomstbeeld is, wie hen inspireert en wat zij nodig hebben van zichzelf en nodig van hun (opleidings)omgeving om hun toekomst vorm te geven.

Het Advies Document

Ditmaal dus geen regie van een voorstelling, maar regie van een creatief traject. In samenwerking met jongerenwerker Bjorn de Bies en pleinmedewerker Jay Walburg van TOS (Thuis op Straat www.tos.nl) werkten we in opdracht van stichting Bureau Maatschappelijke Participatie (www.stichtingbmp.nl). Dit traject werd opgezet in het kader van het driejarig durende project van stichting BMP “Opvoeden is een Gesprek.”

Resultaat van de gesprekken werd een waaier met uitspraken, gedichten, vragen en adviezen van jongeren uit Rotterdam. De waaier is bedoeld om met andere jongeren, ouders, docenten en schoolleiders verder te praten over wat er anders en beter kan zodat jongeren wel het diploma kunnen halen wat bij hen past.