SelfieOntwikkelingsmogelijkheden
De Theaterpraktijk is opgericht door Carla Verwer met als doel bij te dragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van individuen, organisaties en de gemeenschap via inzicht in persoonlijke drijfveren, groepsdynamische processen en maatschappelijke thema’s. Dat doet de Theaterpraktijk via het maken van theater in wijken en via trainingen Persoonlijk Leiderschap in organisaties, op universiteiten en middelbare onderwijsinstellingen. Carla Verwer is gespecialiseerd in Persoonlijk Leiderschap en in Sociaal Artistiek Theater.

Inzicht en Moed
Het werk van de Theaterpraktijk gaat over inzicht en moed. Over de moed om persoonlijk te worden. Over moedige mensen die opstaan en zich uitspreken.

“Je moet eerst kiezen voor je eigen geest en je eigen smaak.
Je moet vervolgens de tijd nemen en de moed vatten om alles wat
je denkt over het gekozen onderwerp uit te drukken (en niet
alleen de uitingen vasthouden die je briljant en karakteristiek
lijken). Zeg ten slotte alles eenvoudig, door niet de charmes
maar je keuze als doel voor ogen te houden.”
– Francis Ponge (1899 – 1988)-