SelfieOntwikkelingsmogelijkheden
De Theaterpraktijk is opgericht door Carla Verwer met als doel bij te dragen aan de sociale ontwikkelingsmogelijkheden van individuen, organisaties en de gemeenschap via inzicht in persoonlijke drijfveren, groepsdynamische processen en maatschappelijke thema’s.

Dat doet de Theaterpraktijk via het maken van sociaal artistiek theater in wijken en via trainingen Persoonlijk Leiderschap in organisaties, op universiteiten en middelbare onderwijsinstellingen.

Inzicht, Moed en Veerkracht
Het werk van de Theaterpraktijk gaat over inzicht, moed en veerkracht. Over inzicht in je eigen geest en je eigen smaak. Over de moed om persoonlijk te worden. Over moedige mensen die luisteren naar de overtuigingen en drijfveren van anderen. Over mensen die opstaan en zich uitspreken. En vervolgens weer gaan zitten om te luisteren. En blijven zitten of in beweging komen om samen ergens op uit te komen. Broodnodig in deze tijd wat mij betreft.

“Je moet eerst kiezen voor je eigen geest en je eigen smaak.
Je moet vervolgens de tijd nemen en de moed vatten om alles wat
je denkt over het gekozen onderwerp uit te drukken (en niet
alleen de uitingen vasthouden die je briljant en karakteristiek
lijken). Zeg ten slotte alles eenvoudig, door niet de charmes
maar je keuze als doel voor ogen te houden.”
– Francis Ponge (1899 – 1988)-