Een leerkracht of docent die krachtig voor de klas staat. Dat wil zeggen, vol zelfvertrouwen en met oog en aandacht voor de kinderen en jongeren in zijn of haar klas. In opdracht van de Radboud Docenten Academie bood De theaterpraktijk deze training aan voor (beginnend) leerkrachten en docenten die graag meer aandacht willen besteden aan hun presentie en presentatie. In een veilige leeromgeving oefen je met lastige situaties in de klas,  train je je stem en besteden we aandacht aan de verschillende rollen die docenten en leerkrachten vervullen.